ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล



เรียนรู้

- 3หมวด 5ธาตุ คืออะไร
- ดวงจีนมีได้มากที่สุดกี่แบบ
- วันเปลี่ยนสารท
- วันเปลี่ยนสารท(ภาคจบ)
- เรียนรู้ 3หมวด 5ธาตุ
- เรียนรู้คู่สมพงศ์ ชง-ฮะ
- 4 แท่งเหมือน
- ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
- ปุจฉา / วิสัชนา
- ถามมา/ตอบไป
- ดวงจีนกับสุขภาพ(1)
- ดวงจีนกับสุขภาพ(2)
- ดวงจีนกับสุขภาพ(3)
- ดวงจีนกับสุขภาพ(สรุป1+2+3)
- ดวงจีนกับสุขภาพ(4)
- วันขึ้นปีใหม่
- ดวงที่ไม่รู้เวลาเกิด
- เรื่องผัวๆเมียๆ(ตอนที่1)
- เรื่องผัวๆเมียๆ(ตอนที่2)
- นาฬิกาชีวิต
- พืช 5 สี (5 ธาตุ)
- เกร็ดความรู้หยินหยาง

โปรแกรมทำนาย

- ทำนาย: ปีจร - ทำนาย: คู่สมพงศ์ชง-ฮะ
- ทำนาย: การชั่งดวง

Web Link

- tiantek.com - tiantekpro.com

เฮงเฮงเฮง

   


   ปู่,       ย่า
   ตา,    ยาย
   พ่อ,   แม่

   ดิถีของท่าน คือ               เพศ               คือ คู่ครอง
     ราศี

   พี่ชาย (น้องชาย)                 พี่ชาย (น้องชาย)ของภรรยา
   พี่สาว (น้องสาว)               พี่สาว (น้องสาว)ของภรรยา

   ลูกชาย                                  ลูกสาว

   ภรรยาลูกชาย (สะใภ้)                  สามีลูกสาว (ลูกเขย)
   หลานชาย                           หลานชาย(ลูกของลูกสาว)
   หลานสาว                           หลานสาว(ลูกของลูกสาว)




คำอธิบายเพิ่มเติม

การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่เห็นข้างต้นนั้น มีความเกี่ยวข้องกับปฏิกิริยา 5 ธาตุและจับซิ้ง
อาทิเช่น หากเจ้าชะตาเป็นเพศหญิง(甲)

ลูก ก็คือ สัญลักษณ์ของธาตุถ่ายเท (ธาตุถ่ายเทของไม้ ก็คือ ไฟ)
ดังนั้น หากมีลูกสาวซึ่งเป็นเพศเดียวกับเจ้าชะตา ลูกสาว ก็คือ 丙 (แม่เป็นไม้หยาง ลูกสาวก็เป็นไฟหยาง) เป็นดาวเจียะซิ้ง
และหากมีลูกชายซึ่งเป็นเพศตรงข้ามกับเจ้าชะตา ลูกชาย ก็คือ 丁(แม่เป็นไม้หยาง ลูกชายก็เป็นไฟหยิน) เป็นดาวเซียกัว
หากมองในอีกแง่หนึ่ง แม่ก็คือ ธาตุส่งเสริมของลูกนั่นเอง

สามีของเจ้าชะตา(甲) จะเป็นธาตุที่มาพิฆาตดิถี ในที่นี้ก็คือ ธาตุทอง
และสามีนั้นเป็นเพศตรงข้ามกับเจ้าชะตา ดังนั้น สามีจึงต้องเป็นทองหยิน ก็คือ 辛 นั่นเอง (ดาวเจี้ยกัว)

พี่น้องของเจ้าชะตา ถือเป็นธาตุเดียวกัน ในที่นี้ หากเจ้าชะตา้เป็นเพศหญิง
มีพี่สาว หรือ น้องสาวก็ให้ใช้ 甲(ดาวปีเกย) เป็นตัวแทน
แต่หากมีพี่ชาย หรือ น้องชาย ก็ให้ใช้ 乙 (ดาวเกียบไช้) เป็นตัวแทนนั่นเอง

นี่ก็เป็นตัวอย่างคำอธิบายเพื่อให้มีหลักเกณฑ์ในการจดจำความสัมพันธ์
หากจดจำไม่ได้จริง ๆ ก็ให้คลิกเลือกดิถีและเพศของเจ้าชะตา จากด้านบน

สำหรับเจ้าชะตา(เพศชาย) เมียน้อย ก็คือ ดาวเพียงไช้(เป็นดาวเดียวกับพ่อของเจ้าชะตา)
ส่วนเมียหลวง ก็คือ ดาวตี่ไช้ (คู่ครองนั่นเอง)