เรียนรู้คู่สมพงศ์ ชง-ฮะเรียนรู้

- 3หมวด 5ธาตุ คืออะไร
- ดวงจีนมีได้มากที่สุดกี่แบบ
- วันเปลี่ยนสารท
- วันเปลี่ยนสารท(ภาคจบ)
- เรียนรู้ 3หมวด 5ธาตุ
- เรียนรู้คู่สมพงศ์ ชง-ฮะ
- 4 แท่งเหมือน
- ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
- ปุจฉา / วิสัชนา
- ถามมา/ตอบไป
- ดวงจีนกับสุขภาพ(1)
- ดวงจีนกับสุขภาพ(2)
- ดวงจีนกับสุขภาพ(3)
- ดวงจีนกับสุขภาพ(สรุป1+2+3)
- ดวงจีนกับสุขภาพ(4)
- วันขึ้นปีใหม่
- ดวงที่ไม่รู้เวลาเกิด
- เรื่องผัวๆเมียๆ(ตอนที่1)
- เรื่องผัวๆเมียๆ(ตอนที่2)
- นาฬิกาชีวิต
- พืช 5 สี (5 ธาตุ)
- เกร็ดความรู้หยินหยาง

โปรแกรมทำนาย

- ทำนาย: ปีจร - ทำนาย: คู่สมพงศ์ชง-ฮะ
- ทำนาย: การชั่งดวง

Web Link

- tiantek.com - tiantekpro.com

เฮงเฮงเฮง
วิธีดูคู่สมพงศ์ ชง-ฮะตั้งดวงจีนของทั้ง 2 ท่าน เพื่อพิจารณาว่า ในแต่ละท่านว่า ธาตุใดบ้างที่ให้คุณ ธาตุใดบ้างที่ให้โทษ

 กล่าวโดยสรุป คือ 

- คำทำนายต่อไปนี้จะเป็นเพียงการกล่าวถึงข้อดี-ด้อยในด้านต่าง ๆ
   แล้วให้ท่านก็เป็นผู้พิจารณาตัดสินใจเลือกคู่ครองด้วยตนเองครับ

- การทำนายนี้ไม่จำเป็นว่าจะต้องใช้พิจารณากับคู่ครองเท่านั้นเนื้อหาของคำทำนายจะแบ่งตามธาตุทั้ง 5 โดยในแต่ละธาตุจะแบ่งเป็น 3 กลุ่ม (ทั้งหมดจะมี 15 กลุ่มดังต่อไปนี้)

<1> ธาตุไม้(ให้คุณทั้งคู่)
ธาตุไม้ (หมายถึง บุคคล) เป็นธาตุให้คุณด้วยกันทั้งสองคน หมายถึง ดวงของคุณและเขาเข้ากันได้ บริหารคนร่วมกันได้ ชอบอยู่กับคน คนเข้ากันได้ อยู่ใกล้คนดี มีศีลธรรม มีความจริงใจ นอนร่วมห้องเดียวกันได้ คติเตือนใจ ความรักคือการมอบให้แก่กันและกัน ความรักต้องการความจริงใจ ปราศจากความเห็นแก่ตัว


<2> ธาตุไม้(ให้โทษทั้งคู่)
ธาตุไม้ (หมายถึง บุคคล) เป็นธาตุให้โทษด้วยกันทั้งสองคน หมายถึง ดวงของคุณและเขามีปัญหาเกี่ยวกับคน บริหารคนร่วมกันไม่ได้ เข้ากันไม่ได้ ไม่ควรนอนร่วมกัน จะมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพ (มีปัญหาเกี่ยวกับคนก็ต้องแก้ที่คน) คือ มีปัญหาที่ไหนก็ต้องแก้ที่ตรงนั้น วิธีแก้ไข ควรแยกห้องนอนกัน จะมีปัญหาสุขภาพในระยะยาวเช่นคู่ครองนอนกรนเสียงดัง พักผ่อนไม่เพียงพอ คติเตือนใจ มีบ้างบางคนอยู่ร่วมกันชั่วชีวิต จวบจนตายยังไม่แน่ว่าจะล่วงรู้จิตใจของอีกฝ่าย บางคนพบหน้าครั้งเดียว ก็ยึดถือเป็นผู้รู้ใจ


<3> ธาตุไม้(คนหนึ่งให้คุณ อีกคนหนึ่งให้โทษ)
ธาตุไม้ (หมายถึง บุคคล) เป็นธาตุให้โทษหนึ่งคน และเป็นธาตุให้คุณหนึ่งคน คือไม่เหมือนกันหมายถึง ดวงของคุณและเขาเข้ากันได้ ต่างชดเชยซึ่งกันและกันได้ คติเตือนใจ เรื่องราวมักอยู่เหนือความคาดหมายผู้คน เมื่อท่านบังเกิดความสิ้นหวังต่ออนาคต ความหวังจะมาเยือนอย่างเงียบเชียบ


<4> ธาตุไฟ(ให้คุณทั้งคู่)
ธาตุไฟ (หมายถึง สื่อสาร) เป็นธาตุให้คุณด้วยกันทั้งสองคน หมายถึง ดวงของคุณและเขาเดินทางร่วมกันได้ คุยร่วมกันได้ ชอบพูดสิ่งที่สมควรพูด พูดแล้วคนเชื่อ พูดแล้วมีคนฟัง มีเสน่ห์ในการเจรจา คติเตือนใจ ในแวดวงราชการ การถอยอย่างมีหลักการ ไม่ได้หมายถึง การอ่อนข้อ หากเป็นรูปแบบการรุกอีกชนิดหนึ่ง หากว่าเอาแต่แข็งกระด้าง กลับเป็นเหตุให้เรื่องราวที่ไม่ควรเลวร้าย กลายเป็นเลวร้ายกว่าเดิม


<5> ธาตุไฟ(ให้โทษทั้งคู่)
ธาตุไฟ (หมายถึง สื่อสาร) เป็นธาตุให้โทษด้วยกันทั้งสองคน หมายถึง ดวงของคุณและเขามีปัญหาเกี่ยวกับการพูดคุยร่วมกันไม่ดีชอบพูดสิ่งที่ตนเองอยากจะพูด(มีปัญหาเกี่ยวกับปากก็ต้องแก้ที่ปาก) คือมีปัญหาที่ไหนก็ต้องแก้ที่ตรงนั้น วิธีแก้ไข พยายามฟังให้มากๆ พูดให้น้อยๆ อย่าพูดนาน พูดมากมีโอกาสผิดพลาดได้ง่าย คติเตือนใจ ผู้ที่มีเจตนาดี อาจทำร้ายคนยิ่งกว่าความคิดร้ายอีก


<6> ธาตุไฟ(คนหนึ่งให้คุณ อีกคนหนึ่งให้โทษ)
ธาตุไฟ (หมายถึง สื่อสาร) เป็นธาตุให้โทษหนึ่งคน และเป็นธาตุให้คุณหนึ่งคน คือไม่เหมือนกัน หมายถึง ดวงของคุณและเขาเดินทางร่วมกันได้ ต่างชดเชยซึ่งกันและกันได้ คติเตือนใจ ฟ้ามีลมเมฆสุดหยั่งคาด คนมีโชคเคราะห์ทุกเช้าค่ำ


<7> ธาตุดิน(ให้คุณทั้งคู่)
ธาตุดิน (หมายถึง ทรัพย์สิน) เป็นธาตุให้คุณด้วยกันทั้งสองคน หมายถึง ดวงของคุณและเขาบริหารธุรกิจร่วมกันได้ ต่างคนต่างมีหัวการค้า หาเงินเก่ง เป็นหุ้นส่วนกันดี อยู่ที่ไหนก็รวย คติเตือนใจ สหายคบหากัน ยึดถือความจริงใจ หากตนเองไว้วางใจ ผู้อื่นกล่าวยุยงจะมีประโยชน์ใด หากนึกระแวงสงสัย ต่อให้ผู้อื่นปิดปากไว้ ก็ไม่อาจปกปิดความระแวงในใจตนเองได้


<8> ธาตุดิน(ให้โทษทั้งคู่)
ธาตุดิน (หมายถึง ทรัพย์สิน) เป็นธาตุให้โทษด้วยกันทั้งสองคน หมายถึง ดวงของคุณและเขามีปัญหาเกี่ยวกับเงินบริหารเงินไม่เก่ง เป็นหุ้นส่วนกันไม่ดี หาเงินไม่เก่ง (มีปัญหาเกี่ยวกับเงิน(หนี้) ก็ต้องแก้ที่เงิน) คือมีปัญหาที่ไหนก็ต้องแก้ที่ตรงนั้น วิธีแก้ไข อย่าทำธุรกิจร่วมกัน อยู่กันคนละบ้าน ทำธุรกิจกันคนละที่ ใช้เงินคนละกระเป๋า ลดภาระ คติเตือนใจ หากไม่เผชิญลมฝน ก็ไม่ปีกกล้าขาแข็ง มีหลักเหตุผลบางประการ ต้องพลาดท่าเสียทีแล้วค่อยเข้าใจ ทั้งที่หลงกลยังเข้าใจว่าตนเองได้เปรียบ


<9> ธาตุดิน(คนหนึ่งให้คุณ อีกคนหนึ่งให้โทษ)
ธาตุดิน (หมายถึง ทรัพย์สิน) เป็นธาตุให้โทษหนึ่งคน และเป็นธาตุให้คุณหนึ่งคน คือไม่เหมือนกัน หมายถึง ดวงของคุณและเขาบริหารธุรกิจร่วมกันได้ ต่างชดเชยซึ่งกันและกันได้ คติเตือนใจ ชนชาวโลกอิจฉา คนข้างเคียงมีชีวิตดีกว่าตนเอง ปรารถนาให้ผู้อื่นประสบเคราะห์กรรม แต่เมื่อเห็นคนข้างเคียงมีความเป็นอยู่ย่ำแย่กว่าตนเอง กลับเกิดความเห็นอกเห็นใจ


<10> ธาตุทอง(ให้คุณทั้งคู่)
ธาตุทอง (หมายถึง การงาน) เป็นธาตุให้คุณด้วยกันทั้งสองคน หมายถึง ดวงของคุณและเขาบริหารงานร่วมกันได้ ทำงานร่วมกันดี ขยันด้วยกันทั้งคู่ ชอบความยุติธรรม ตรงไปตรงมาดี เป็นผู้เชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ คติเตือนใจ ผิดถูกชั่วดีไม่ได้อยู่ที่เปลือกนอก ภาพที่เห็นไม่แน่ว่าจะเป็นจริง สิ่งที่ได้ยินก็ไม่แน่ว่าจะจริงแท้


<11> ธาตุทอง(ให้โทษทั้งคู่)
ธาตุทอง (หมายถึง การงาน) เป็นธาตุให้โทษด้วยกันทั้งสองคน หมายถึง ดวงของคุณและเขามีปัญหาเกี่ยวกับงานบริหารงานไม่ได้ ทำงานร่วมกันไม่ดี ไม่ชำนาญ (มีปัญหาเกี่ยวกับงานก็ต้องแก้ที่งาน) คือ มีปัญหาที่ไหนก็ต้องแก้ที่ตรงนั้น วิธีแก้ไข ต่างคนต่างทำ ไม่ทำงานร่วมกัน ทำงานกันคนละอย่าง ไม่ทำงานที่ไม่เคยทำ ไม่ประมาทในการทำงาน คติเตือนใจ เรื่องราวในโลกนี้ ไม่สมปรารถนาเสียแปดเก้าส่วน ดึงดันแข็งขืนไม่แน่ว่าจะมีความสุข มิสู้ถอยหนึ่งก้าวเห็นฟ้ากว้างไพศาล


<12> ธาตุทอง(คนหนึ่งให้คุณ อีกคนหนึ่งให้โทษ)
ธาตุทอง (หมายถึง การงาน) เป็นธาตุให้โทษหนึ่งคน และเป็นธาตุให้คุณหนึ่งคน คือไม่เหมือนกัน หมายถึง ดวงของคุณและเขาบริหารงานร่วมกันได้ ต่างชดเชยซึ่งกันและกันได้ คติเตือนใจ มีแต่ในใจรักษาจิตใจอันดีงาม จึงกล้าที่จะขจัดความชั่วร้าย มีแต่ผู้ที่รักถนอม จึงรู้จักพิทักษ์รักษา


<13> ธาตุน้ำ(ให้คุณทั้งคู่)
ธาตุน้ำ (หมายถึง ความคิด) เป็นธาตุให้คุณด้วยกันทั้งสองคน หมายถึง ดวงของคุณและเขาปรึกษาหารือร่วมกันได้ ความคิดสร้างสรรค์ ความคิดไปทางเดียวกัน เข้ากันได้ ความคิดไม่แตกแยก รวดเร็วทันใจ คติเตือนใจ เมื่อนกน้อยปีกกล้าขาแข็ง ในที่สุดจะบินขึ้นฟ้า ลูกปลาตัวโตขึ้น ก็ไม่อยู่หนองน้ำเล็กๆอีกต่อไป


<14> ธาตุน้ำ(ให้โทษทั้งคู่)
ธาตุน้ำ (หมายถึง ความคิด) เป็นธาตุให้โทษด้วยกันทั้งสองคน หมายถึง ดวงของคุณและเขามีปัญหาเกี่ยวกับความคิด บริหารความคิดไม่ได้ ความคิดเห็นไม่ตรงกัน (มีปัญหาเกี่ยวกับความคิด ก็ต้องแก้ที่ความคิด) คือ มีปัญหาที่ไหนก็ต้องแก้ที่ตรงนั้น วิธีแก้ไข ต้องมีที่ปรึกษา ทำใจให้กว้าง รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ฟังให้มากๆ คติเตือนใจ เมื่ออยู่ใต้ฟ้าเดียวกัน ไม่อาจบอกว่าผู้ใดสูง ผู้ใดต่ำต้อยกว่า


<15> ธาตุน้ำ(คนหนึ่งให้คุณ อีกคนหนึ่งให้โทษ)
ธาตุน้ำ (หมายถึง ความคิด) เป็นธาตุให้โทษหนึ่งคน และเป็นธาตุให้คุณหนึ่งคน คือไม่เหมือนกัน หมายถึง ดวงของคุณและเขาปรึกษาหารือร่วมกันได้ ต่างชดเชยซึ่งกันและกันได้ คติเตือนใจ เมื่อเจ็บไข้ได้ป่วย จะไม่ทุเลาในทันทีทันใด น่าแค้นชนชาวโลกเลือกความง่ายละทิ้งความยาก ทั้งที่ป่วยหนักนานปี กลับคิดทุเลาในวันเดียว ไม่ฟังคำหมอรักษา ไม่รับประทานยาพานไปหาหมอผีดูตัวอย่างวิธีทำนาย

ตัวอย่างดวงเพศชาย เกิดวันที่ 12 ต.ค. พ.ศ.2523 เวลา 10:00 น


ตัวอย่างดวงเพศหญิง เกิดวันที่ 18 มี.ค. พ.ศ.2536 เวลา 12:00 น.


จากนั้นค่อย ๆ พิจารณาไปทีละธาตุ ในที่นี้ขอเริ่มจากธาตุไม้ก่อน

ธาตุไม้(ให้คุณทั้งคู่)
ธาตุไม้ (หมายถึง บุคคล) เป็นธาตุให้คุณด้วยกันทั้งสองคน หมายถึง ดวงของคุณและเขาเข้ากันได้ บริหารคนร่วมกันได้ ชอบอยู่กับคน คนเข้ากันได้ อยู่ใกล้คนดี มีศีลธรรม มีความจริงใจ นอนร่วมห้องเดียวกันได้ คติเตือนใจ ความรักคือการมอบให้แก่กันและกัน ความรักต้องการความจริงใจ ปราศจากความเห็นแก่ตัว

ธาตุไฟ(ให้คุณทั้งคู่)
ธาตุไฟ (หมายถึง สื่อสาร) เป็นธาตุให้คุณด้วยกันทั้งสองคน หมายถึง ดวงของคุณและเขาเดินทางร่วมกันได้คุยร่วมกันได้ ชอบพูดสิ่งที่สมควรพูด พูดแล้วคนเชื่อ พูดแล้วมีคนฟัง มีเสน่ห์ในการเจรจา คติเตือนใจ ในแวดวงราชการ การถอยอย่างมีหลักการ ไม่ได้หมายถึง การอ่อนข้อ หากเป็นรูปแบบการรุกอีกชนิดหนึ่ง หากว่าเอาแต่แข็งกระด้าง กลับเป็นเหตุให้เรื่องราวที่ไม่ควรเลวร้าย กลายเป็นเลวร้ายกว่าเดิม

ธาตุดิน(คนหนึ่งให้คุณ อีกคนหนึ่งให้โทษ)
ธาตุดิน (หมายถึง ทรัพย์สิน) เป็นธาตุให้โทษหนึ่งคน และเป็นธาตุให้คุณหนึ่งคน คือไม่เหมือนกัน หมายถึง ดวงของคุณและเขาบริหารธุรกิจร่วมกันได้ ต่างชดเชยซึ่งกันและกันได้ คติเตือนใจ ชนชาวโลกอิจฉา คนข้างเคียงมีชีวิตดีกว่าตนเอง ปรารถนาให้ผู้อื่นประสบเคราะห์กรรม แต่เมื่อเห็นคนข้างเคียงมีความเป็นอยู่ย่ำแย่กว่าตนเอง กลับเกิดความเห็นอกเห็นใจ

ธาตุทอง(ให้โทษทั้งคู่)
ธาตุทอง (หมายถึง การงาน) เป็นธาตุให้โทษด้วยกันทั้งสองคน หมายถึง ดวงของคุณและเขามีปัญหาเกี่ยวกับงาน บริหารงานไม่ได้ ทำงานร่วมกันไม่ดี ไม่ชำนาญ (มีปัญหาเกี่ยวกับงานก็ต้องแก้ที่งาน) คือ มีปัญหาที่ไหนก็ต้องแก้ที่ตรงนั้น วิธีแก้ไข ต่างคนต่างทำ ไม่ทำงานร่วมกัน ทำงานกันคนละอย่าง ไม่ทำงานที่ไม่เคยทำ ไม่ประมาทในการทำงาน คติเตือนใจ เรื่องราวในโลกนี้ ไม่สมปรารถนาเสียแปดเก้าส่วน ดึงดันแข็งขืนไม่แน่ว่าจะมีความสุข มิสู้ถอยหนึ่งก้าวเห็นฟ้ากว้างไพศาล

ธาตุน้ำ(คนหนึ่งให้คุณ อีกคนหนึ่งให้โทษ)
ธาตุน้ำ (หมายถึง ความคิด) เป็นธาตุให้โทษหนึ่งคน และเป็นธาตุให้คุณหนึ่งคน คือไม่เหมือนกัน หมายถึง ดวงของคุณและเขาปรึกษาหารือร่วมกันได้ ต่างชดเชยซึ่งกันและกันได้ คติเตือนใจ เมื่อเจ็บไข้ได้ป่วย จะไม่ทุเลาในทันทีทันใด น่าแค้นชนชาวโลกเลือกความง่ายละทิ้งความยาก ทั้งที่ป่วยหนักนานปี กลับคิดทุเลาในวันเดียว ไม่ฟังคำหมอรักษา ไม่รับประทานยา พานไปหาหมอผี