3 หมวด 5 ธาตุเรียนรู้

- 3หมวด 5ธาตุ คืออะไร
- ดวงจีนมีได้มากที่สุดกี่แบบ
- วันเปลี่ยนสารท
- วันเปลี่ยนสารท(ภาคจบ)
- เรียนรู้ 3หมวด 5ธาตุ
- เรียนรู้คู่สมพงศ์ ชง-ฮะ
- 4 แท่งเหมือน
- ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
- ปุจฉา / วิสัชนา
- ถามมา/ตอบไป
- ดวงจีนกับสุขภาพ(1)
- ดวงจีนกับสุขภาพ(2)
- ดวงจีนกับสุขภาพ(3)
- ดวงจีนกับสุขภาพ(สรุป1+2+3)
- ดวงจีนกับสุขภาพ(4)
- วันขึ้นปีใหม่
- ดวงที่ไม่รู้เวลาเกิด
- เรื่องผัวๆเมียๆ(ตอนที่1)
- เรื่องผัวๆเมียๆ(ตอนที่2)
- นาฬิกาชีวิต
- พืช 5 สี (5 ธาตุ)
- เกร็ดความรู้หยินหยาง 

โปรแกรมทำนาย

- ทำนาย: ปีจร - ทำนาย: คู่สมพงศ์ชง-ฮะ
- ทำนาย: การชั่งดวง

Web Link

- tiantek.com - tiantekpro.com

เฮงเฮงเฮง
คำนำ

ผู้เขียนทราบดีว่า ในแต่ละวัน หาก อ.เทียนเต็ก ท่านมิได้ติดภารกิจหรือถูกนิมนต์ไปนอกวัด เวลาส่วนหนึ่งของท่านจะถูกใช้ไปกับการดวงดูให้กับญาติโยมโดยมิได้เก็บค่าดูดวงแต่อย่างใด โดยญาติโยมบางท่านอาจโทรมา หรือบางท่านอาจเดินทางมาด้วยตนเองที่วัดแดงประชาราษฎร์ เป็นเช่นนี้อยู่นานนับสิบปี นับแต่ปี พ.ศ.2550 หนังสือ "ก้าวแรกดวงจีน"เล่มแรกได้ถูกจัดพิมพ์ขึ้น องค์ความรู้เกี่ยวกับดวงจีนก็ได้ถูกเรียบเรียงออกมาอย่างมีแบบแผนมากกกว่าแต่ก่อน ด้วยความตั้งใจที่จะให้ง่ายกับผู้ที่เริ่มต้นศึกษา เป็นเสมือนหนังสือแบบเรียนพื้นฐาน โดยเนื้อหาเกี่ยวกับ "หลักเกณฑ์ดวงพิเศษ"อันเป็นหัวใจสำคัญของหนังสือเล่มดังกล่าวพร้อมทั้งแนะวิธีทำนายไว้ท้ายเล่ม

จวบจนปัจจุบัน ก็ยังพบว่า ปัญหาสำคัญอย่างหนึ่ง ก็คือ การทำนาย แม้ว่าผู้เรียนพอมีพื้นความรู้ดวงจีน สามารถตั้งดวงได้ เข้าใจปฏิกิริยาการชง-ฮะ 5 ธาตุ แต่ก็ยังทำนายกันไม่ค่อยเป็นเรื่องเป็นราว หลักการทำนายแบบ 3 หมวด 5 ธาตุจึงได้ถือกำเนิดขึ้น ผู้เขียนทราบมาว่า อ.เทียนเต็ก ได้แรงบันดาลใจมาจากคำกล่าวของหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุที่ว่า "คิดดี พูดดี ทำดี คบคนดี ไปสูสถานที่ดี" จากประสบการณ์อันยาวนาน จากสังเกตในการทำนายให้ญาติโยมในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ก็พบว่า "มันได้ผล" โดยความเห็นส่วนตัวของผู้เขียน ถือว่า "หลักการทำนายแบบ 3 หมวด 5 ธาตุ" ถือเป็นย่างก้าวที่สำคัญที่จะทำให้ผู้เรียนดวงจีนหลาย ๆ ท่านมีหลักในการทำนายได้ง่ายขึ้น อีกทั้งผู้เขียนยังรู้สึกทึ่ง! ว่า อ.เทียนเต็กมองคำกล่าวของหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุที่ว่า "คิดดี(น้ำ) พูดดี(ไฟ) ทำดี(ทอง) คบคนดี(ไม้) ไปสูสถานที่ดี(ดิน)"จากหลักธรรมมาเป็น 5 ธาตุได้อย่างไร?

จากใจ...ศิษย์รุ่นที่ 6 (ธ.ค.2556)3 หมวด 5 ธาตุคืออะไร

3 หมวด5 ธาตุเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับหัวข้อการทำนายที่มักถูกถามบ่อย ๆ จนกลายเป็นปรากฏการณ์อันซ้ำซาก (ในที่นี้ไม่ได้หมายความว่า นะเบื่อนะครับ)ประกอบกับการสังเกตอยู่นานนับปี อ.เทียนเต็กจึงได้จัดกลุ่มเรื่องที่มักทำนายบ่อยเป็นคำว่า
3 หมวด ได้แก่ หมวดเงินทอง, หมวดความรัก และหมวดอำนาจ

แต่เดิมนั้น อ.เทียนเต็ก มักใช้เกณฑ์หลักในการทำนาย คือ "จับซิ้ง"และการใช้ซิ้งสัวะอื่น ๆมาประกอบ ท่านได้เขียนตำราไว้หลายเล่ม และหนังสือเล่มที่ดูมีแบบแผนแบบอ่านจบในเล่มเดียวก็คือ หนังสือก้าวแรกดวงจีน หากท่านใดที่เคยอ่านแล้วยังรู้สึกว่า ยังไม่สามารถทำนายได้ละก็ ลองมาศึกษาการทำนายแบบ 3 หมวด 5 ธาตุกันดูนะครับ
เพราะ ข้อมูลในเว็บไซต์นี้จึงเปรียบเสมือน "ก้าวแรกดวงจีน เล่ม 2" นั่นเอง

ก่อนจะพูดถึงเนื้อหา 3 หมวด5 ธาุตุ ผมจะขอกล่าวถึงหัวข้อพื้นฐานที่ท่านควรจะเคยศึกษามาก่อนซึ่งมีดังต่อไปนี้

1) อักษรจีน 22 ตัว (ราศีบน 10 ตัวและราศีล่าง 12 ตัว)

2) รู้จัก 5 ธาตุ รวมถึงปฏิกิริยาการส่งเสริมและการทำลาย

3) ปฏิกิริยาการชง-ฮะ ของราศีบนและราศีล่าง

4) การตั้งดวง / วัยจรและคำนวณเลขเสวยอายุ

5) การวิเคราะห์ดวงจีน จากการตั้งดวง ว่าเป็นดิถี อ่อน หรือ แข็ง (ธาตุใดให้คุณ/ธาตุใดให้โทษ)
//============================================================================== //==============================================================================