เรียนรู้ 3หมวด 5ธาตุเรียนรู้

- 3หมวด 5ธาตุ คืออะไร
- ดวงจีนมีได้มากที่สุดกี่แบบ
- วันเปลี่ยนสารท
- วันเปลี่ยนสารท(ภาคจบ)
- เรียนรู้ 3หมวด 5ธาตุ
- เรียนรู้คู่สมพงศ์ ชง-ฮะ
- 4 แท่งเหมือน
- ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
- ปุจฉา / วิสัชนา
- ถามมา/ตอบไป
- ดวงจีนกับสุขภาพ(1)
- ดวงจีนกับสุขภาพ(2)
- ดวงจีนกับสุขภาพ(3)
- ดวงจีนกับสุขภาพ(สรุป1+2+3)
- ดวงจีนกับสุขภาพ(4)
- วันขึ้นปีใหม่
- ดวงที่ไม่รู้เวลาเกิด
- เรื่องผัวๆเมียๆ(ตอนที่1)
- เรื่องผัวๆเมียๆ(ตอนที่2)
- นาฬิกาชีวิต
- พืช 5 สี (5 ธาตุ)
- เกร็ดความรู้หยินหยาง

โปรแกรมทำนาย

- ทำนาย: ปีจร - ทำนาย: คู่สมพงศ์ชง-ฮะ
- ทำนาย: การชั่งดวง

Web Link

- tiantek.com - tiantekpro.com

เฮงเฮงเฮง
เรียนรู้ 3 หมวด 5 ธาตุในเนื้อหาพื้นฐานของการทำนายแบบ "3 หมวด 5 ธาตุ"นั้น เราจะแบ่งกลุ่มของ 12 นักษัตรออกเป็น 3 กลุ่ม หรือ 3 หมวดที่เราจะทำนาย อันได้แก่

- หมวดที่ 1 ความรัก (เป็นกลุ่มแม่ธาตุทั้ง 4) ขอใช้สัญลักษณ์แทนด้วยสีแดง
- หมวดที่ 2 เงินทอง(เป็นกลุ่มธาตุดินทั้ง 4) ขอใช้สัญลักษณ์แทนด้วยสีเหลือง
- หมวดที่ 3 อำนาจ (เป็นกลุ่มที่เหลืออีก 4 ตัว) ขอใช้สัญลักษณ์แทนด้วยสีเทากล่าวโดยสรุปเป็นหัวข้อที่ท่านต้องศึกษา มีดังต่อไปนี้

1) ให้ท่านจดจำ 12 นักษัตรในแต่ละกลุ่มให้ขึ้นใจนะครับ

2) ทบทวนดูว่า มี่"ราศีบน"ตัวใดบ้าง ที่เทียบเท่ากับ "ราศีล่าง"ซึ่งท่านต้องจดจำไว้

3) ศึกษาความหมายของธาตุทั้ง 5 อย่างคร่าว ๆ

4) ศึกษาความหมายของธาตุทั้ง 5 อย่างละเอียดขึ้น

5) ศึกษาความหมายของธาตุทั้ง 5 กรณีที่ราศีบนและราศีล่างเป็นธาตุเดียวกัน

6) ศึกษาคำทำนายการ ชง

7) ศึกษาคำทำนายการ ฮะ

8) ศึกษาจากตัวอย่างจริงในการทำนาย ซึ่งจะมีตัวอย่างดวงมากมายที่จะทะยอยนำเสนอในภายหลัง...