ปุจฉา / วิสัชนาเรียนรู้

- 3หมวด 5ธาตุ คืออะไร
- ดวงจีนมีได้มากที่สุดกี่แบบ
- วันเปลี่ยนสารท
- วันเปลี่ยนสารท(ภาคจบ)
- เรียนรู้ 3หมวด 5ธาตุ
- เรียนรู้คู่สมพงศ์ ชง-ฮะ
- 4 แท่งเหมือน
- ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
- ปุจฉา / วิสัชนา
- ถามมา/ตอบไป
- ดวงจีนกับสุขภาพ(1)
- ดวงจีนกับสุขภาพ(2)
- ดวงจีนกับสุขภาพ(3)
- ดวงจีนกับสุขภาพ(สรุป1+2+3)
- ดวงจีนกับสุขภาพ(4)
- วันขึ้นปีใหม่
- ดวงที่ไม่รู้เวลาเกิด
- เรื่องผัวๆเมียๆ(ตอนที่1)
- เรื่องผัวๆเมียๆ(ตอนที่2)
- นาฬิกาชีวิต
- พืช 5 สี (5 ธาตุ)
- เกร็ดความรู้หยินหยาง

โปรแกรมทำนาย

- ทำนาย: ปีจร - ทำนาย: คู่สมพงศ์ชง-ฮะ
- ทำนาย: การชั่งดวง

Web Link

- tiantek.com - tiantekpro.com

เฮงเฮงเฮง
ปุจฉา-วิสัชนา

สำหรับเพจนี้จะค่อยๆ รวบรวมเรื่องถาม-ตอบ หรือ ข้อสงสัยต่าง ๆที่น่า่สนใจของอ.เทียนเต็กกับลูกศิษย์มานำเสนอ
รวมถึงจะเปิดโอกาสให้ท่านผู้ที่สนใจได้ทิ้งคำถามไว้ให้ อ.เทียนเต็กได้ตอบข้อสงสัยให้ด้วยนะครับ

คำถามที่ 1
พื้นดวงของคนที่มีซาฮะ / ซาหวย จะดีกว่า คนทีไม่มีซาฮะ / ซาหวย ใช่หรือไม่?

ตอบ ไม่ใช่...พื้นดวงของคนที่มีซาฮะ / ซาหวย เพียงแต่บอกว่า
หากเป็นธาตุให้คุณ หมายถึง เหมาะกับการทำงานใหญ่ ๆ ร่วมกันเป็นทีมแล้วจะประสบความสำเร็จ
หากเป็นธาตุให้โทษก็จะมีความหมายตรงข้าม ในแง่ของการงานแล้วจึงเหมาะที่จะทำเป็นธุรกิจส่วนตัวมากกว่า
หากไปร่วมหุ้นลงทุนกับผู้อื่นมักจะมีปัญหาหรือถูกโกง อะไรทำนองนี้


คำถามที่ 2
รูปดวงที่ดีจำเป็นต้องมีครบทั้ง 5 ธาตุหรือไม่?

ตอบ  ไม่จำเป็น ในทัศนะของอาตมา ถือว่า หลังจากที่เราวิเคราะห์ดวงจีนแล้วทราบว่า
           (1) ธาตุใดให้คุณ หรือ ให้โทษแล้ว
           (2) ดูการปฏิสัมพันธ์กันระหว่างธาตุในดวงกับวัยจร/ปีจรแล้ว
                 หากดาวดี(ธาตุให้คุณ)ชงดาวร้าย(ธาตุให้โทษ)ออกไปแล้วถือว่า "ดี"
                 หรือ มีการฮะกัน(ถ้าฮะสำเร็จนะ)แล้วแปรธาตุเป็นให้คุณแล้วถือว่า "ดี"
                 หากผลลัพธ์ส่วนใหญ่ มีดีมากกว่าไม่ดี ก็ให้ถือว่า "เป็นรูปดวงที่ดี"

ไม่ใช่ว่า ตั้งดวงจีนเสร็จ ปรากฏว่าทั้ง 8 ตัว มีแต่ธาตุให้คุณ แล้วบอกว่าเป็นรูปดวงที่ดี
อีกทั้งวัยจรหรือปีจร ปรากฏว่ามีดาวที่เกี่ยวกับอุับัติเหตุหลายตัว มาชงหรือ ฮะแล้วให้โทษ
แล้วมันจะไปเรียกว่า "เป็นรูปดวงที่ดี" ได้อย่างไร

หมายเหตุ เวลาพิจารณาดวงควบคู่กับวัยจร อาตมาจะดูวัยจรทั้งแท่งตลอด 10 ปี
หลายสำนักมักแยกดูวัยจรเป็นราศีบน 5 ปีแรก และราศีล่าง 5 ปีหลัง
จะผิดถูกอย่างไร ขอให้แต่ละท่านใช้เวลา ใช้ประสบการณ์ของท่าน ใช้การสังเกตของท่านเป็นเครื่องตัดสินก็แล้วกัน


คำถามที่ 3
ผมได้ศึกษาหลักเกณฑ์วิธีดูคู่สมพงศ์ชง-ฮะแล้วนะครับ แต่เดิมนั้นผมก็มักจะใช้หลักการง่าย ๆ ก็คือ
                    ถ้าเป็นปีนักษัตรที่ชงกัน ผมก็มักเลี่ยงที่จะเลือกมาเป็นคู่ครอง
                    ไม่ทราบว่า หลวงพ่อมีความเห็นอย่างไรในเรื่องนี้ครับ

ตอบ เรื่องชง-ฮะ ที่โยมพูดถึงนี้ มันเป็นแบบแผนที่ชาวบ้านรู้จักกันมาแต่โบราณ
หากพูดถึงการชง ในแง่การทำนายแล้วมันไปได้ทั้ง 2 ทาง(ดี/ร้าย)
การดูเพียงหลักปีของทั้ง 2 คนแล้วพบว่า มันชงกันนั้น มันเป็นหลักเกณฑ์ที่หยาบเกินไป
ชงมันไม่ได้หมายความว่า "ร้าย"เสมอไป
ฮะมันไม่ได้หมายความว่า "ดี"เสมอไป

สรุปคือ ใช้หลักเกณฑ์วิธีดูคู่สมพงศ์ชง-ฮะแบบ 3 หมวด 5 ธาตุ จะดีกว่า
มันมีความละเอียดลออมากกว่า เพราะมันดูทั้ง 5 ธาตุของทั้ง 2 ฝ่ายเลย