คู่สมพงศ์ ชง-ฮะเรียนรู้

- 3หมวด 5ธาตุ คืออะไร
- ดวงจีนมีได้มากที่สุดกี่แบบ
- วันเปลี่ยนสารท
- วันเปลี่ยนสารท(ภาคจบ)
- เรียนรู้ 3หมวด 5ธาตุ
- เรียนรู้คู่สมพงศ์ ชง-ฮะ
- 4 แท่งเหมือน
- ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
- ปุจฉา / วิสัชนา
- ถามมา/ตอบไป
- ดวงจีนกับสุขภาพ(1)
- ดวงจีนกับสุขภาพ(2)
- ดวงจีนกับสุขภาพ(3)
- ดวงจีนกับสุขภาพ(สรุป1+2+3)
- ดวงจีนกับสุขภาพ(4)
- วันขึ้นปีใหม่
- ดวงที่ไม่รู้เวลาเกิด
- เรื่องผัวๆเมียๆ(ตอนที่1)
- เรื่องผัวๆเมียๆ(ตอนที่2)
- นาฬิกาชีวิต
- พืช 5 สี (5 ธาตุ)
- เกร็ดความรู้หยินหยาง

โปรแกรมทำนาย

- ทำนาย: ปีจร - ทำนาย: คู่สมพงศ์ชง-ฮะ
- ทำนาย: การชั่งดวง

Web Link

- tiantek.com - tiantekpro.com

เฮงเฮงเฮง
   

วันและเวลาปัจจุบัน Sunday, July 21, 2024 5:28:55 PM


1) เลือกวัน-เดือน-ปี และเวลาเกิดของท่าน

       2) เลือกวัน-เดือน-ปี และเวลาเกิดของคู่ท่าน

     


3) คลิกปุ่ม

   
   


   
   

หมายเหตุ คำว่า "คู่ท่าน" หมายถึง ใครก็ได้ที่ท่านมีปฏิสัมพันธ์ ไม่จำเป็นต้องเป็นคู่ครองเท่านั้น
                      อาจจะเป็น พ่อแม่, ญาติพี่น้อง, เพื่อน, เจ้านาย หรือใครก็ได้