ดวงที่ไม่รู้เวลาเกิดเรียนรู้

- 3หมวด 5ธาตุ คืออะไร
- ดวงจีนมีได้มากที่สุดกี่แบบ
- วันเปลี่ยนสารท
- วันเปลี่ยนสารท(ภาคจบ)
- เรียนรู้ 3หมวด 5ธาตุ
- เรียนรู้คู่สมพงศ์ ชง-ฮะ
- 4 แท่งเหมือน
- ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
- ปุจฉา / วิสัชนา
- ถามมา/ตอบไป
- ดวงจีนกับสุขภาพ(1)
- ดวงจีนกับสุขภาพ(2)
- ดวงจีนกับสุขภาพ(3)
- ดวงจีนกับสุขภาพ(สรุป1+2+3)
- ดวงจีนกับสุขภาพ(4)
- วันขึ้นปีใหม่
- ดวงที่ไม่รู้เวลาเกิด
- เรื่องผัวๆเมียๆ(ตอนที่1)
- เรื่องผัวๆเมียๆ(ตอนที่2)
- นาฬิกาชีวิต
- พืช 5 สี (5 ธาตุ)
- เกร็ดความรู้หยินหยาง

โปรแกรมทำนาย

- ทำนาย: ปีจร - ทำนาย: คู่สมพงศ์ชง-ฮะ
- ทำนาย: การชั่งดวง

Web Link

- tiantek.com - tiantekpro.com

เฮงเฮงเฮง
ถ้าจะต้องทำนายดวงจีนแล้วจำเป็นต้องรู้เวลาเกิดหรือไม่? โดยทั่วไปแล้วก็ต้องตอบว่า จำเป็นต้องมี เพราะหากไม่มี เราก็จะไม่ทราบว่า ดวงนั้น ๆ เป็นดิถีอ่อน หรือ แข็ง อีกทั้งแท่งเวลาเกิด ยังใช้ทำนายเกี่ยวกับ บุตร/บริวาร หรือ ชีวิตช่วงบั้นปลาย แต่หากต้องทำนายจริง ๆ มันก็ยังได้อยู่เหมือนกัน แต่ก็สามารถใช้ได้กับบางดวงนะครับ แล้วต้องเป็นดวงลักษณะใด โปรดติดตามด้านล่างนะครับ

จากใจ...ศิษย์รุ่นที่ 6 (ส.ค.2558)
1>> ดวงที่ต้องนับแต้ม
ในแต่ะวัน(24 ชั่วโมง)ปรกติแล้วเราสามารถจะตั้งดวงที่แตกต่างกันได้ 12 แบบ เพราะแต่ละวันมี 12 ชั่วยาม (ยกเว้นวันนั้นตรงกับวันเปลี่ยนสาร์ทจะมีจำนวน 13 แบบ)ทั้ง 12-13 แบบนั้นก็จะมี หลักปี-หลักเดือน-หลักวัน ที่เหมือนกัน จะแตกต่างกันก็ตรงหลักปีนี่เอง แต่การที่เราจะทำนายดวงจีนได้นั้น ก็จะต้องบอกให้ได้ว่า "ธาตุใดให้คุณ ธาตุใดให้โทษ" ดังนั้น จึงต้องมาวิเคราะห์ดวงจีนก่อนว่าเป็นดิถีแข็ง หรือ อ่อน สรุปว่า งานนี้ต้องวิเคราะห์ทั้งหมด 12 ดวงในวันเดียวกันว่าไปในทิศทางเดียวกันหรือไม่? ถ้าผลสรุปคือ เป็นดิถีแข็งทั้ง 12 ดวง หรือ ดิถีอ่อนทั้ง 12 ดวง เกณฑ์การนับแต้มหรือกำลังดิถี

ถ้าดิถีมีกำลังเป็น 1,5,6 ให้ถือว่า "แข็ง"
ถ้าดิถีมีกำลังเป็น 2,3,4,7,8,9 ให้ถือว่า "อ่อน"
ก็เป็นอันว่า ทำนายได้แม้จะไม่ทราบเวลาเกิดที่แน่นอน

ยกตัวอย่างเช่น วันที่ 1 ส.ค.2528 เป็นวันดิถีธาตุน้ำอ่อนแอ ไม่ว่าจะเป็นเวลาใด
(ธาตุให้คุณ คือ น้ำ-ทอง-ดิน, ธาตุให้โทษ คือ ไม้-ไฟ)

?
?2>> ดวงที่ไม่ต้องนับแต้ม
ในกฎเกณฑ์การวิเคราะห์แข็งอ่อนสไตล์เทียนเต็กซึ่งจะเป็นดวงพิเศษ มีอยู่ 3 อย่างดังนี้

2.1> ถ้าในราศีล่างมีซาหวย หรือซาฮะซึ่งเป็นธาตุส่งเสริมหรือคู่ธาตุของดิถี
และในราศีบนมีอย่างน้อย 1 ตัวซึ่งเป็นธาตุส่งเสริมหรือคู่ธาตุของดิถีแล้ว ให้ถือว่า "อ่อน"
ยกตัวอย่างเช่น วันที่...(ยังไม่มีตัวอย่างดวง)

????
????


2.2> ถ้าในราศีล่างมีซาหวย หรือซาฮะซึ่งเป็นธาตุศัตรูของดิถี
และในราศีบนมีอย่างน้อย 1 ตัวซึ่งเป็นธาตุศัตรูของดิถีแล้ว ให้ถือว่า "แข็ง"
ยกตัวอย่างเช่น วันที่ 1 มี.ค.2521 เพศหญิง

?
?

ดวงนี้ ดิถีเป็นธาตุน้ำแข็ง ดังนั้น ธาตุให้คุณ คือ ไม้-ไฟ, ธาตุให้โทษ คือ น้ำ-ทอง-ดิน

ดวงนี้เหมาะที่จะเป็นนักบริหาร, เจ้าของธุรกิจ เพราะ พื้นดวงในหลักเดือน เป็น 甲กะ 寅เอี๊ยง(หมวดอำนาจ) ไม้ใหญ่นั่งไม้ใหญ่ (ไม้นั่งไม้ จะมีกำลังเพิ่มเป็น 2 เท่า) คือทำงาน 2 อย่างพร้อมกันได้ คือทำงานประจำ และทำงานส่วนตัว หรือเป็นหุ้นส่วนธุรกิจ กับธุรกิจส่วนตัว ราศีบนกับราศีล่างเป็นธาตุไม้เหมือนกัน หมายความว่า เป็นคนดีมีความจริงใจ (คนเข้ากันได้)ชอบอยู่กับคน มีความสามารถในการใช้คน อยู่ใกล้คนดี มีศีลธรรม มีความจริงใจ อยู่ร่วมห้องกันได้ สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง

ส่วนหลักปีเป็น 戊 ให้โทษ หมายถึง เงินทอง, แต่มี 甲ในหลักเดือน(เก่งเรื่องคน)มาชนแล้วให้คุณ จึงหมายถึง สามารถคนมาบริหารจัดการกับธุรกิจของตนเองได้
ส่วนราศีล่าง 戌 ให้โทษ หมายถึง เงินทอง แต่มี 午(หลักปี)และ寅(หลักเดือน)กลายเป็นซาฮะธาตุไฟให้คุณ ซึ่งกลายเป็นดวงที่เหมาะกับการทำธุรกิจขนาดใหญ่

ในมุมของจับซิ้ง 甲寅 ยังเป็นดาวเจียะซิ้งให้คุณ หมายถึง สุขสบาย
ดิถีเป็นธาตุน้ำและ甲寅เป็นธาตุ(ไม้)ถ่ายเท จึงหมายถึง ยิ่งให้ยิ่งรวย

นอกจากนี้ 戊และ戌 ยังเป็นดาวไช่โข่วธาตุให้โทษ คือ สถานที่ให้โทษ (อาจหมายถึง ไปเช่าที่ของผู้อื่นในการทำธุรกิจ)
ส่วนธาตุทองให้โทษ หมายถึง ไม่เก่งงาน แต่เก่งเรื่องคน(ธาตุไม้ให้คุณ)สามารถคนมาจัดการ ดำเนินการแทนได้
ธาตุไฟ คือ การสื่อสาร,ในดวงนี้ธาตุไฟให้คุณจึงหมายถีง เป็นคนที่พูดหรือเจรจาดี (อาจหมายถึง ปานหวานก็ได้)

2.3> ดวงสละดิถี ยกตัวอย่างเช่น วันที่ 18 พ.ค.2537 เพศหญิง

?
?

ดวงนี้มีดิถีเป็นธาตุไม้แต่เป็นดวงสละดิถีเป็นธาตุดิน ดังนั้น ธาตุให้คุณ คือ ดิน-ไฟ-ไม้, ธาตุให้โทษ คือ ทอง-น้ำ

ในดวงมี 己,辰,戌 เป็นดาวเงินทองให้คุณ หมายถึง เงินทองวิ่งมาหา

หลักปีมี 甲(อำนาจ)นั่งอยู่บน(เงินทอง) หมายถึง พ่อแม่มีฐานะ(อาจจะเป็นกงสี)

辰(หลักวัน)ชน 戌(หลักปี) หมายถึง แยกออกมาทำเองยิ่งรวย

หากคิดจะทำอะไร ปรีกษาพ่อ(ธาตุดิน)ได้ แต่อย่าปรีกษาแม่(ธาตุน้ำ) เพราะในดวง ธาตุน้ำให้โทษ หมายถึง มีความคิดเห็นมักไม่ตรงกัน

ส่วนดาวคู่ครอง คือ 辛 หรือ 酉 ซึ่งเป็นธาตุทองให้โทษ แต่เนื่องจากไม่ทราบเวลาเกิด
หากเวลาเกิดเป็นช่วง 1700-1900(ยาม 癸酉)ล่ะก็...งานนี้เห็นทีจะแต่งยาก (เดี๋ยวรัก เดี๋ยวเลิก)
หากเวลาเกิดเป็นช่วง 1300-1500(ยาม 辛未)ล่ะก็...ต้องรอวัยจร หรือ ปีจร คือ 丁