ก้าวแรกดวงจีน เล่ม 2โปรแกรมทำนาย
Update 30-Dec-2016
เพิ่มคำทายพื้นดวง ไทย-อังกฤษ
- ดูดวง: ปีจร

- ดูดวง: คู่สมพงศ์ชง-ฮะ- ดูดวง: การชั่งดวง - ดูดวง: สุขภาพ (ก่อนกำเนิด)

Web Link

- tiantek.com- tiantekpro.com - henghengheng.com

ข่าวสาร
เกณฑ์ดวงพิเศษ (ปรับปรุงใหม่)  
ตัวอย่างดวงพิเศษ
(เกณฑ์ใหม่ ครบถ้วน)ดิถีอ่อนแอ (30 ดวง)
ดิถีแข็งแรง (32 ดวง)
คำทายพื้นดวงอย่างง่าย ๆ กับบุคคล


3 หมวด 5 ธาตุ คือ... ดวงจีนมีได้มากที่สุดกี่แบบ วันที่เปลี่ยนสารท เรียนรู้ "3 หมวด 5 ธาตุ"
เรียนรู้"คู่สมพงศ์ ชง-ฮะ" 4 แท่งเหมือน ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ปุจฉา-วิสัชนา
ดวงจีนกับสุขภาพ (1) ดวงจีนกับสุขภาพ (2) ดวงจีนกับสุขภาพ (3) ดวงจีนกับสุขภาพ (1+2+3)
วันขึ้นปีใหม่ ดวงที่ไม่รู้เวลาเกิด เรื่อง ผัว ๆเมีย ๆ (ตอนที่ 1) เรื่อง ผัว ๆเมีย ๆ (ตอนที่ 2)
นาฬิกาชีวิต พืช 5สี 5 ธาตุ เกร็ดความรู้หยินหยาง ถามมา-ตอบไป