ทำนายปีจร
- 3หมวด 5ธาตุ คืออะไร
- ดวงจีนมีได้มากที่สุดกี่แบบ
- วันเปลี่ยนสารท
- วันเปลี่ยนสารท(ภาคจบ)
- เรียนรู้ 3หมวด 5ธาตุ
- เรียนรู้คู่สมพงศ์ ชง-ฮะ
- 4 แท่งเหมือน
- ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
- ปุจฉา / วิสัชนา
- ถามมา/ตอบไป
- ดวงจีนกับสุขภาพ(1)
- ดวงจีนกับสุขภาพ(2)
- ดวงจีนกับสุขภาพ(3)
- ดวงจีนกับสุขภาพ(สรุป1+2+3)
- ดวงจีนกับสุขภาพ(4)
- วันขึ้นปีใหม่
- ดวงที่ไม่รู้เวลาเกิด
- เรื่องผัวๆเมียๆ(ตอนที่1)
- เรื่องผัวๆเมียๆ(ตอนที่2)
- นาฬิกาชีวิต
- พืช 5 สี (5 ธาตุ)
- เกร็ดความรู้หยินหยาง- ทำนาย: ปีจร - ทำนาย: คู่สมพงศ์ชง-ฮะ
- ทำนาย: การชั่งดวง

Web Link

- tiantek.com - tiantekpro.com

เฮงเฮงเฮง
ทำนายปีจร

วันและเวลาปัจจุบัน Sunday, July 21, 2024 4:41:35 PM


เลือก วัน      เดือน              ปี พ.ศ.  เกิด
            

เวลาเกิด      

เพศ               

      
     
เวลา ดิถี เดือน ปี
เวลา ดิถี เดือน ปี
บริวาร, คนใกล้ชิด ตนเอง บุคคลภายนอก, คนทางไกล ผู้ใหญ่, ชาวต่างชาติ
ลูกหลาน,คนในครอบครัว หุ้นส่วน, คู่ครอง เจ้านาย, เพื่อนร่วมงาน  พ่อแม่, พี่น้อง